Home

VRŠAC INTERNATIONAL

CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Međunarodni Festival Kamerne Muzike u Vršcu

01.08. - 04.08.2019


01.08. - 04.08. 2019

3rd Vršac International Chamber Music Festival

Please take a look at our fundraising campaign HERE

Pogledajte našu kampanju za prikupljanje sredstava OVDE

Kristina Sočanski

Pianist, founder and artistic director.

Osnivač i umetnički direktor festivala. 

UDRUŽENJE MUZIKA U VINOGRADIMA

ASSOCIATION MUSIC IN THE VINEYARDS


Železnička 57

26334 Veliko Središte

Vršac, Serbia


© Since 2017 Udruženje Muzika u  Vinogradima - Music in The Vineyards. All Rights Reserved.

                        Design by  Sagene Dataverksted